LYTS020 Liikunnan yhteiskuntatieteiden vapaavalintaisia syventäviä opintoja (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Mahdollista suorittaa esimerkiksi osallistumalla tutkimusprojekteihin, liikuntaan liittyviin hallinnollis-organisatorisiin tehtäviin tai kongresseihin.

Suoritustavat

Suoritustapa sovitaan etukäteen oppiaineesta vastaavan opettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

Arviointiperusteet

Etukäteen sovitun tehtävän suorittaminen ja sen kirjallinen raportointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on soveltanut ja syventänyt osaamistaan jollakin liikunnan yhteiskuntatieteiden tehtäväalueella

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Työskentelytavat sovitaan tapauskohtaisesti opettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

Ei julkaistua opetusta