LYTS1006 Akateeminen liikuntayrittäjyys (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yrittäjyyden käsitteitä, erilaisia yritysmuotoja ja rahoitusmahdollisuuksia. Luentojen avulla luodaan perustaa opiskelijan omalle yritysajattelulle. Opiskelijat rakentavat ohjatusti itse keksimänsä liikeidean pohjalta liiketoimintasuunnitelmaan, joka sisältää realistisen kannattavuuslaskelman. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia). Liiketoimintasuunnitelman tekeminen yksin tai pareittain ja sen esittäminen seminaarissa (4 tuntia).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja riskit sekä akateemisen yrittäjyyden erityispiirteet

- pystyy hyödyntämään laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaa yrityksen käynnistämisen ja rahoituksen hankkimisen välineenä

- tunnistaa liikunnan yhteiskuntatieteellisen asiantuntijuuden liiketoimintamahdollisuudet.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia).

Opetus

x

Liiketoimintasuunnitelma ja sen esittely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen yksin tai pareittain ja sen esittäminen seminaarissa (4 tuntia).

Opetus