LYTS1002 Urheiluoikeus (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan urheilijaa ja urheiluorganisaatioita koskevaa oikeudellista sääntelyäja säännöksiä sekä kansainvälisiä oikeuskäytäntöjä. Luennoilla käsitellään myös urheilijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä verotusta ja sosiaaliturvaa. Käytännöllisinä esimerkkeinä perehdytään yhdistyslainsäädännön ja valtionapulainsäädännön perusteisiin.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana muodostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee yksityisoikeudellisen sääntelyn perusteet urheilussa

-tuntee urheiluoikeuden elimet sekä toimintaperiaatteet Suomessa ja kansainvälisesti

-hallitsee yhdistyslainsäädännön perusteet urheilujärjestöjen ja –seurojen toiminnan kannalta

-osaa soveltaa urheiluoikeutta omassa asiantuntijatyössään

Lisätietoja

Kurssi opetetaan parittomien vuosien kevätlukukaudella.

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettavat oikeustapaukset


Tentittävä kirjallisuus:

Heikki Halila ja Olli Norros, 2017. Urheiluoikeus. ISBN: 9789521431470. Alma Talent. (osin, tentittävä alue ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentotentti (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Ei julkaistua opetusta
x

Kirjatentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Ei julkaistua opetusta