JOUSYV Journalistiikan syventävät opinnot (76+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat journalistisen osaamisen syventämiseen, ammatilliseen erikoistumiseen sekä itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija saa hyvät valmiudet toimia vaativissa journalistisissa sekä viestintä- ja media-alan tehtävissä. 

Osaamistavoitteet

Journalistiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • kykenee toteuttamaan vaativia journalistisia sisältöjä eri julkaisualustoille
  • kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään journalistista työtä
  • hallitsee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen menetelmiä ja osaa ajatella tieteellisesti
  • kykenee vaativaan eettiseen harkintaan journalistisessa työssä ja tutkimuksessa
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimustehtäviä sekä omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • tuntee syvällisesti kansainvälistymiseen liittyviä teemoja.

Rakenne

Valitse kaikki (76+ op)