JOUS045 Uutispeliprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä tietotekniikan oppiaineen opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisissa tiimeissä uutispelejä. Opintojaksolla tutustutaan uutispelien hyödyntämiseen journalistisen kerronnan muotona teoriassa ja käytännössä. Parhaat opintojaksolla tehdyt pelit voidaan julkaista eri verkkomedioissa..

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää uutispelien suunnittelun ja journalistisen toteutuksen keskeiset lähtökohdat
  • osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan uutispelien suunnitteluun ja toteutukseen
  • osaa hyödyntää vuorovaikutteista ja monimediaista kerrontaa journalististen sisältöjen muotona
  • osaa suunnitella ja toteuttaa projektin osana monialaista ja monitieteistä tiimiä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta journalistiikan opiskelijoille: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot journalistiikan opiskelijoille: JOUA007 Monimediajournalismi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskelevilla erikseen arvioitavat soveltuvat opinnot)

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
    • JOUA007 Monimediajournalismi (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta journalistiikan opiskelijoille: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä harjoitustehtävät

Ei julkaistua opetusta