JOUS1034 Viestinnän harjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Viestinnän harjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden ohjattu harjoittelu viestinnän alan työtehtävissä.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti 

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja taitoja viestinnän asiantuntijatehtävissä
  • verkostoituu ja kehittää työelämäyhteyksiään
  • osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan sekä uramahdollisuuksiaan ja - tavoitteitaan viestinnän alan työtehtävissä
  • motivoituu kehittämään viestinnän alan työtehtävien edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan jatkuvan oppimisen periaatteella.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: Journalistiikan aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville pakolliset täydentävät opinnot).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: Journalistiikan aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville pakolliset täydentävät opinnot).
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Harjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Työharjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Opetus