VIES010 Syventävä tutkimuskurssi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimuksen luotettavuutta ja valintojen eettisyyttä. Lisäksi opintojaksolla pohditaan tieteellisen ajattelun merkitystä omalle osaamiselle.

Suoritustavat

Kurssi/verkkokurssi

Arviointiperusteet

Kurssille osallistuminen ja kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (väh. 80 %). 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
 • osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
 • osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
 • osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
 • omaksuu tutkimuseettiset periaatteet ja arvostaa niitä

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi). Kurssi on suoritettava ennen maisterintutkielman aloittamista tai viimeistään samaan aikaan maisteriseminaarin kanssa.

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot viestinnän opiskelijoille: viestinnän aineopinnot

Edeltävät opinnot journalistiikan opiskelijoille: journalistiikan aineopinnot

Kirjallisuus

 • Allen (toim.) 2017 The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods (e-kirja)
 • Berger 2000 tai uudempi painos Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches
 • Brennen 2018 (2. painos) Qualitative research methods for media studies
 • Denzin & Lincoln 2011 The Sage handbook of qualitative research
 • Fielding, Lee & Blank (toim.) 2008 tai uudempi painos. The Sage handbook of online research methods
 • Frey, Botan & Kreps 2000 Investigating communication: an introduction to research methods
 • Hollingshead & Poole 2012 Research methods for studying groups and teams: a guide to approaches, tools, and technologies
 • Jensen 2011 A handbook of media and communication research : qualitative and quantitative methodologies

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi). Kurssi on suoritettava ennen maisterintutkielman aloittamista tai viimeistään samaan aikaan maisteriseminaarin kanssa.
Arviointiperusteet:
Kurssille osallistuminen ja kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (väh. 80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi). Kurssi on suoritettava ennen maisterintutkielman aloittamista tai viimeistään samaan aikaan maisteriseminaarin kanssa.
Arviointiperusteet:
Kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssille osallistuminen ja kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (väh. 80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus

Opetus

x

Verkkokurssi (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssi

Opetus