JOUS1030 Journalistisen kerronnan uudet muodot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään journalismin uusiin kerrontamuotoihin sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Kurssin lähtökohtana on innovointityön korostaminen journalistisessa työssä. Kurssilla perehdytään aluksi tärkeimpiin innovaatioteorioihin sekä journalistisiin innovaatioihin. Journalistista innovointityötä kehitetään työpajoissa, joiden tarkoituksena on esitellä erilaisia ideointi- ja innovointitekniikoita sekä perehdyttää kurssilaiset projekti- ja tiimityöhön. Kurssin aikana kehitetään uusia journalistisia kerronnanmuotoja yhteen tai useampaan hyperlokaaliin mediaan, jotka kurssilaiset toteuttavat yhteistyössä. Kurssilla kokeillaan uusia viestintäteknologisia laitteita tai sovelluksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, työpajat, journalistiset jutut sekä kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja työpajoihin (vähintään 80 % läsnäolo) sekä innovatiivisten journalististen juttujen tekeminen hyperlokaaliin mediaan ja muiden kurssitehtävien suorittaminen suhteessa oppimistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee journalismin kerrontamuotojen historian
 • tietää uuden viestintäteknologian ja sosiaalisen median alustojen vaikutukset journalistiseen työhön sekä journalismin eri muotoihin
 • kykenee kriittisesti arvioimaan innovaatioiden merkitystä yhteiskunnassa, mediateollisuudessa sekä journalismissa
 • hallitsee ideointi- ja innovaatiotyöpajatyöskentelyn
 • osaa tehdä tiimityöprojektina hyperlokaalin journalistisen median verkkoon
 • pystyy kokeilemaan ja kehittämään uusia journalismin kerrontamuotoja verkko- ja mobiiliympäristöissä

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi / JOU012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi tai vastaavat korvaavat suoritukset. 

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

 • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
 • Gershon. 2017. Digital Media and Innovation. Management and design strategies in communication. Sage: London
 • Hart & Howells & Williams. 2019. Hyperlocal Journalism. The decline of local newspapers and the rise of online community news. Routledge: London
 • Mitra. 2017. The Business of Innovation. Sage: London.
 • Uskali & Gynnild & Jones & Sirkkunen. (Eds.) 2020. Immersive Journalism as Storytelling: Ethics, production and design. Routledge: London.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja työpajoihin (vähintään 80 % läsnäolo) sekä innovatiivisten journalististen juttujen tekeminen hyperlokaaliin mediaan ja muiden kurssitehtävien suorittaminen suhteessa oppimistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja työpajoihin (vähintään 80 % läsnäolo) sekä innovatiivisten journalististen juttujen tekeminen hyperlokaaliin mediaan ja muiden kurssitehtävien suorittaminen suhteessa oppimistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, työpajat, journalistiset jutut sekä kirjalliset tehtävät

Ei julkaistua opetusta