JOUS1031 Verkkofeature (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teoriassa ja käytännössä verkkofeaturen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia digitaalisen julkaisemisen tapoja teknisestä ja sisällöllisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää median digitalisaation vaikutukset featuren asemaan ja kehitykseen osana mediajärjestelmää
  • ymmärtää mikä verkkofeature on ja miten feature konseptoidaan verkkoon yleisötuntemukseen perustuen
  • tuntee skaalautuvan visuaalisen kerronnan ja feature-juttujen digirikastamisen mahdollisuuksia verkko- ja mobiilijournalismissa
  • osaa toteuttaa vaativia monipuoliseen tiedonhankintaan perustuvia ei-päiväkohtaisia juttumuotoja
  • osaa teknisesti toteuttaa visuaalisesti laadukkaan responsiivisen verkkosivuston

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1014 Feature- ja mielipidejournalismi

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Hogarth 2019 (5th edition). Writing Feature Articles. Print, Digital and Online. Routledge: London.
  • Kuisma, Räty & Töyry 2009. Editointi aikakauslehdessä. Taideteollinen korkeakoulu ja IADE Suomen taideyliopistojen koulutus-ja kehittämisinstituutti.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Opetus