JOUS054 Droonijournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Droonijournalismin kurssi antaa perustiedot ja -taidot kamerakoptereiden sekä satelliittikuvien journalistiseen käyttöön.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lentoharjoittelu, tentti ja lennätystesti, projektitöitä, essee

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), riittävä lentoharjoittelu sekä kurssin tehtävien, tentin, lennätystestin sekä esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  •  tuntee ilmakuvausjournalismin historian, ja ilmakuvauksen keskeiset journalistiset käyttötavat
  •  ymmärtää kamerakoptereiden eli droonien käyttöön liittyvät turvallisuussäännökset, eettiset periaatteet ja lainsäädännölliset rajoitukset
  • osaa arvioida droonijournalismin käyttökelpoisuutta eri uutistilanteissa
  • osaa käyttää kauko-ohjattavia kamerakoptereita eli drooneja journalistisissa työtehtävissä
  • osaa työskennellä projektissa
  • osaa etsiä ja hyödyntää satelliittikuvia työssään

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), riittävä lentoharjoittelu sekä kurssin tehtävien, tentin, lennätystestin sekä esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), riittävä lentoharjoittelu sekä kurssin tehtävien, tentin, lennätystestin sekä esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, lentoharjoittelu, tentti ja lennätystesti, projektitöitä, essee

Opetus