JOUS1032 Video-ohjelmaprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla edetään uutis- ja ajankohtaisformaatin journalistisesta osaamisesta kohti näkemyksellisempää ja luovempaa audiovisuaalista kerrontaa. Kurssilla syvennetään journalistisen videoilmaisun ja haastattelun taitoja, rakennetaan uutisinserttiä laajempia dokumentaarisia kokonaisuuksia sekä opetellaan televisio- ja videojournalismille ominaista ryhmätyötä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin ja tentti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee ja kykenee kyseenalaistamaan nykyisen video- ja televisiojournalismin uutis- ja ajankohtaiskerronnan muodot sekä pystyy ideoimaan uusia audiovisuaalisia ilmaisukeinoja eri kokoisille näytöille
  • hallitsee video- ja tv-juttujen ideoinnin ja journalistisen toteutuksen
  • osaa tehdä vaativan haastattelun insertin osaksi tai studioympäristössä
  • on perehtynyt ajankohtaisen tv-makasiiniohjelman ja minidokumenttien toteuttamiseen, niiden dramaturgiaan ja toimimiseen osana työryhmää
  • tuntee videokuvauksen ja editoinnin työprosessit sekä osaa hyödyntää kuva- ja äänikerronnan oppeja vaativassa audiovisuaalisessa ilmaisussa.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Lancaster 2013. Video journalism for the web: A practical introduction to documentary storytelling. Routledge: London

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA013 Videojournalismi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin ja tentti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin ja tentti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Ei julkaistua opetusta