JOUS1055 Podcast-journalismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teoriassa ja käytännössä podcast-journalismiin osana audiojournalismin monimuotoistuvaa kenttää. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan podcasteja yksin tai parityönä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80% läsnäolo) ja  tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää median digitalisaation vaikutukset audiojournalismin asemaan ja kehitykseen osana mediajärjestelmää
  • ymmärtää mikä podcast on ja miten journalistinen podcast konseptoidaan yleisötuntemukseen perustuen
  • osaa toteuttaa journalistisesti ja teknisesti laadukkaan podcast-ohjelman
  • tuntee draaman perustekijät sekä osaa kertoa journalistisia tarinoita äänillä
  • osaa soveltaa akustisesti korkeatasoisen ääni-ilmaisun keinoja ja mahdollisuuksia. 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi/JOUA012 Radiojournalismi

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Biewen & Dilworth 2017 (2nd edition). Reality Radio: Telling True Stories in Sound. The University of North Carolina Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi& JOUA1012 audiojournalismi/JOUA012 Radiojournalismi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80% läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80% läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Opetus