OHJKOK Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opintokokonaisuuteen haetaan opinto-oikeutta vuosittain järjestettävässä haussa. Tällä hetkellä opinto-oikeutta voivat hakea aineenopettajakoulutuksen opiskelijat. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/koulutusala/ohjausala/opiskelu/oposivuaine

Kuvaus

Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tuottavat kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana peruskoulussa ja toisella asteella (asetus 986/1998). Opinnot koostuvat lähijaksoista, itsenäisestä työskentelystä ja ohjausalan harjoittelusta.

Osaamistavoitteet

Opinto-ohjaajakoulutus on koulutusta ohjauksen asiantuntijatehtäviin eri oppilaitosmuodoissa ja koulutusasteilla sekä ohjauksen muissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kehittävät elinikäisen ohjauksen rooleissa ja tehtävissä tarvittavia tietoja, taitoja, osaamisia ja asenteita riippumatta siitä, missä ympäristössä he työskentelevät. Tätä osaamista rakennetaan seuraavien osaamisalueiden ja niihin sisältyvien osaamisten avulla. Ammattispesifistä ydinosaamista ovat monikanavainen elinikäinen ohjaus sekä ohjauspalvelujen systeeminen kehittäminen. Koulutuksen aikana opiskelijat vahvistavat taitojaan myös oman ammatillisen osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Monikanavainen elinikäinen ohjaus:

  • Ohjausteoreettinen osaaminen
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Ohjausosaaminen (menetelmät ja prosessit)

Systeeminen kehittäminen:

  • Yhteiskuntaosaaminen
  • Verkosto-osaaminen
  • Kehittämisosaaminen

Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen:

  • Reflektio-osaaminen
  • Ammatillinen kehittyminen ja työn määrittelyn osaaminen

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden opinnot toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston opinto-ohjaajien erillisten opintojen koulutuskokonaisuuden sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koulutuksen tarkemmat kuvaukset ja osaamistavoitteet ovat nähtävillä opinto-ohjaajien erillisten opintojen opetussuunnitelmassa: https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/moduuli/ohjeri/

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)