OHJA1500 Ohjaus muuttuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tällä opintojaksolla perehdytään koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan välisiin ilmiöihin. Lisäksi syvennetään ymmärrystä näiden välisistä suhteista ja vahvistetaan osaamista tunnistaa ja arvioida niiden välittymistä ohjaukseen ja ohjauksen toimintaympäristöihin. Opiskelijat syventävät ymmärrystään ohjauksesta osana yhteiskunnan koulutus- ja työvoima- ja hyvinvointipalveluja.


Sisältö 

Koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan muutoksen ja niiden merkitys ohjauksen näkökulmasta 

Yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen monimuotoisuuden edistäminen ohjauksessa

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää yhteiskuntaosaamista ja kehittämisosaamista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan välisiä ilmiöitä, suhteita ja muutoksia ohjauksen näkökulmasta
  • ymmärtää yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen monimuotoisuuden edistämisen merkityksen ohjauksessa
  • osaa hankkia ja arvioida ajankohtaista, päivitettyä tietoa koulutuksesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Yhteiskuntaosaaminen 

  • Opiskelija tunnistaa koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan välisiä ilmiöitä, suhteita ja muutoksia ohjauksen näkökulmasta.
  • Opiskelija ymmärtää yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen monimuotoisuuden merkityksen ohjauksessa. 

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelija osaa kriittisesti arvioida omaa ja työyhteisön ohjaustoimintaa suhteessa toimintaympäristön muutokseen.
  • Opiskelija osaa hankkia ja arvioida ajankohtaista, päivitettyä tietoa koulutuksesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Oppimateriaalit

Haug, E., Hooley, T., Kettunen, J. & Thomsen, R. (2020). Career and career guidance in the Nordic countries. Career Development Series, 9. Leiden: Brill. 

Hooley, T., Sultana, R.G., & Thomsen, R. (Eds.). (2017). Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism . Routledge. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. 

Opetus