OHJA1900 Teemaopinnot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Teemaopinnot laajentavat ja syventävät opiskelijan ohjausosaamistasi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 


Sisältö 

Teemaopinnot syventävät ja laajentavat ohjausosaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti. Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemiesi teemojen perusteella. 

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla kehität kehittämisosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. 

Opintojakson osaamistavoite:

Osaat syventää ohjauksellista osaamistasi ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidesi mukaisesti. 

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ilmoitetaan kunkin teemaopintojakson yhteydessä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa kunkin teemaopintojakson yhteydessä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarjottavat teemaopintojaksot ilmoitetaan kunkin lukuvuoden toteutussuunnitelmassa.
Arviointiperusteet:
Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ilmoitetaan kunkin teemaopintojakson yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus