KUMAIN Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa aineopinnot (55 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

KUMUn aineopinnoissa perehdytään KUMUn tieteenalojen metodologisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin sekä tutkimuksen eri osa-alueisiin. Aineopinnoissa harjoitellaan tutkielman tekoa itsenäisesti.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • perehtyy reflektointitaitoihin ja kehittyy oman osaamisen tunnistamisessa
  • luo kontakteja oman alan työelämäkenttään
  • tuntee etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan metodologiset ja teoreettiset lähestymistavat sekä osaa arvioida niiden merkityksen tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan lähestymistavan ja
  • osaa arvioida, analysoida ja tuottaa tieteellistä tietoa, tunnistaa oman tieteellisen osaamisen vahvuudet ja suuntaukset sekä osaa kertoa niistä.

Rakenne

Valitse kaikki (50+ op)