KUMA2011 Uskonto, mentaliteetit ja maailmankuvat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan uskonnon ja kulttuurin välisiin suhteisiin kiinnostavina tutkimuskysymyksinä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai
luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeiset käsitteelliset ja teoreettiset perusteet, joiden avulla uskontoa voi tarkastella tutkimuksessa
  • tunnistaa mentaliteettien ja maailmankuvien merkityksen perustavanlaatuisina kulttuurisina ilmiöinä ja
  • ymmärtää erilaisia uskonnon, kulttuurin ja yhteisöjen välisiä suhteita ja tietää, miten niitä on tutkittu.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Stark, Laura 2006: The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern<br />Rural Finland.
  • Douglas, Mary 2000: Puhtaus ja vaara: rituaalisen rajanvedon analyysi.
  • Fingerroos, Outi ym. (toim.) 2004: Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja<br />uskontoteorioiden rajoista.
  • Turner, Victor 2007: Rituaali. Rakenne ja communitas.
  • Heintz, Monica 2009: The Anthropology of Moralities.
  • Bowie, Fiona 2006: The Anthropology of Religion: An Introduction.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus