KUMA2013 Omaa osaamista tukevat opinnot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija valitsee tehtävän tai opintojakson, joka täydentää hänen osaamistaan ja erikoistumistaan. Valittu jakso voi olla vierailijan pitämä kurssi Jyväskylän yliopistossa, konferenssiosallistuminen/avustaminen, tutkimus- ja projektiavustaminen, muista oppiaineista valittu opintosuoritus tai muu oman asiantuntemuksen kehittämisen kannalta oleellinen tehtävä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on hankkinut erikoisosaamista valitsemastaan etnologisesta, antropologisesta tai kulttuuripolitiikan kannalta relevantista aihepiiristä. 

Oppimateriaalit

Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus