KUMA2016 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tavoite on antaa perustiedot digitaalisten ihmistieteiden toimintakentästä ja sen erilaisista osa-alueista. Kurssi keskittyy erityisesti alalla tutkittavien aiheiden ja käytettävien aineistojen, työkalujen ja käsitteiden tarkasteluun. Vaikka digitaalisissa ihmistieteissä käytetään laskennallisia menetelmiä, kurssi tuo esille myös laadullisen tutkimuksen asemaa ja merkitystä alan piirissä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää mitä käsitteellä digitaaliset ihmistieteet eli digital humanities tarkoitetaan ja millaisia osa-alueita se voi sisältää
  • osaa nimetä digitaalisiin ihmistieteisiin kuuluvia tutkimusaiheita, -aineistoja, -menetelmiä ja -käsitteitä
  • hahmottaa miten digitaalisissa ihmistieteissä yhdistetään laadullisia ja laskennallisia menetelmiä
  • osaa tarkastella digitaalisten ihmistieteiden ideaa myös kriittisesti.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksessa opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Itsenäisessä työskentelyssä kirjoitetaan essee, jota varten luetaan:

Berry, David M. & Fagerjord, Anders 2017: Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. Cambridge: Malden.

Elo, Kimmo (toim.) 2016: Digitaalinen humanismi ja historiatieteet.Turku: Turun historiallinen yhdistys.

Schreibman, Susan & Siemens, Ray & Unsworth, John 2016: A New companion to Digital Humanities. 2nd edition. Chichester: Wiley Blackwell.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Vastuuopettaja Anna Kajander.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee. Vastuuopettaja Outi Fingerroos.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus