KUMA2009 Muisti, kerronta ja muistin politiikat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla paneudutaan muistiin ja kerrontaan käsitteinä, etnologisina lähestymistapoina sekä tutkimuksen lähteinä, kohteina ja metodologioina.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kertoa, mitä muisti, muistelukerronta ja aineeton kulttuuriperintö ovat käsitteinä, lähestymistapoina sekä yhteiskuntakritiikin välineinä
  • tietää oral history ja memory studies -liikkeiden tehtävän ja
  • tunnistaa muistitietoon liittyvät erityiskysymykset ja osaa soveltaa niitä.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Fingerroos, Outi ym. (toim.) 2006: Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.
  • Erll, Astrid 2011: Memory in Culture.
  • Hamilton, Paula & Shopes, Linda (eds.) 2008: Oral History and Public Memories. Saatavana<br />elektronisena julkaisuna.
  • Abrams, Lynn 2010: Oral History Theory. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Alessandro Portelli: Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus