KUMA2010 Kulttuuriperintö ja sen prosessit (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintöä tieteellisenä käsitteenä ja arjen ilmiönä. Sen lisäksi tutustutaan kulttuuriperintötyön taustalla vaikuttaviin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kulttuuriperinnön käsitteenä ja ilmiönä
  • tunnistaa kulttuuriperinnön käsitteeseen ja ilmiöön liitettyjä tieteellisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja
  • ymmärtää kulttuuriperintötyön ja sen prosessien erilaiset kontekstit, motiivit ja tavoitteet.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Harrison, Rodney 2013: Heritage Critical Approaches.
  • Tuomi-Nikula, Outi ym. (toim.) 2013: Mitä on kulttuuriperintö?
  • Robertson, Iain (ed.) 2012: Heritage from Below. Heritage, Culture and Identity. Saatavana<br />elektronisena julkaisuna.
  • Sather-Wagstaff, Joy 2011: Heritage That Hurts. Tourists in the Memoryscapes of September<br />11. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Smith, Laurajane 2006: Uses of Heritage.
  • Aarnipuu, Petja 2008: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus