KUMA2003 Kulttuuri, paikka ja tila (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee tilan ja paikan kysymyksiä kulttuurisista ja poliittisista näkökulmista.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää, kuinka paikka ja tila ovat kulttuurisia, teknologisia ja virtuaalisia ilmiöitä
  • tunnistaa fyysisten, symbolisten ja kulttuuristen rajojen rakentumisen ja niiden merkityksen ihmisyhteisöissä
  • osaa tarkastella analyyttisesti globaalin ja lokaalin suhdetta ja
  • ymmärtää tilan ja paikan rakentumisen tiedon ja vallan vuorovaikutuksessa.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettajat ilmoittavat oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan seuraavat kirjat:

Kirjallisuus

  • Massey, Doreen 2008: Samanaikainen tila. TAI/OR Massey, Doreen 2005: For Space.
  • Relph, Edvard 1976: Place and Placelessness.
  • Augé, Marc 1992: Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus