KAOPER Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kauppaoikeuden opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aihepiiriin ja tilanteen vaatiman oikeudellisen sääntelyn perusteet
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Rakenne

Valitse kaikki (24+ op)