Draamakasvatus

Draamakasvatus on taideaine ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistaja

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaativat opettajalta?

Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Opinnoissasi tutkit draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena erilaisissa oppimisympäristöissä.

Draamakasvatusta voit opiskella lähiopetuksessa sekä oppimistehtävinä/verkkokursseina. Opetusryhmiä toteutetaan Jyväskylässä ja Helsingissä sekä joissakin avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Aineenopettaja! Voit hankkia uuden opetettavan aineen kelpoisuuden avoimessa yliopistossa.


Opintoihin ilmoittautuminen

Oppiaineen luonteen vuoksi opintoryhmiin voidaan ottaa rajallinen määrä opiskelijoita. Perusopintoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja aineopintoihin hakumenettelyllä. Tutustu hakuohjeisiin verkkosivuilla https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus/hakuohjeet-ja-aikataulu-1