ODKA2350 Improvisaatio ja liikeilmaisu (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Teatterityön osa-alueet draamakasvatuksessa osaamisen, opettamisen, ohjaamisen ja eettisyyden näkökulmista

• Ohjaajan- ja näyttelijäntyön syventäminen, soveltaminen ja pedagogiikka

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKA2350, ODKA2360 ja ODKA2370 suoritettuaan opiskelija

• osaa soveltaa omaa osaamistaan esiintyvänä taiteilijana

• ymmärtää kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön mahdollisuudet ja merkitysulottuvuudet erilaisissa konteksteissa

• osaa ohjata soveltavaa ja esittävää improvisaatiota

• osaa ohjata ja arvioida esittävää draamaa taiteen ja pedagogiikan näkökulmista eettiset periaatteet huomioon ottaen

• osaa soveltaa dramaturgista ajattelua ja ohjata esittävää draamaa draamakasvatuksen kontekstissa

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Bogart, A. 2004. Ohjaaja valmistautuu: seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. Helsinki: Like.
 • Cantell, S. 2018. Lähikuvan lumo: Ohjaajan ja näyttelijän yhteistyö elokuvassa. Helsinki: Aalto-yliopisto.
 • Heimonen, K. 2009. Sukellus liikkeeseen: Liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Hines, W. 2016. How to Be the Greatest Improviser on Earth. Pretty Great Publishing.
 • Johnstone, K. 1999. Impro for Storytellers. London: Faber and Faber.
 • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Loui, A. & Paxton, S. 2019. The physical actor: Contact improvisation from studio to stage. Second edition. Abingdon: Routledge.
 • Napier, M. 2015. Behind the Scenes: Improvising Long Form. Englewood: Meriwether.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Peacock, L. 2009. Serious play: Modern clown performance. Chicago: Intellect.
 • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
 • Rouhiainen, L. 2007. (ed.). Ways of Knowing in Dance and Art. Helsinki: Theatre Academy.
 • Siljamäki, J. 2010. Klovnerian käsikirja: Miten esiintyä klovnina. Jyväskylä: Atena.
 • Sundstedt, K. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Valtasaari, H. 2017. Kestääkö ääni? Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Improvisaation jatkokurssi, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tanssi-ilmaisu, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus