DKAAIN Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainteksti

Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennät draamallista osaamistasi osallistujana ja ohjaajana. Tutustut myös uusiin draaman genreihin ja tutkimukseen.

Kuvaus

• Draamakasvatuksen genretietoisuuden syventäminen

• Draamakasvatuksen tutkimus

• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana

• Draamaopettajuuteen kasvaminen

• Taiteellis-pedagoginen ja praktis-teoreettinen asiantuntijuus draamakasvatuksessa


Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

• toimia dialogisesti ja hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona

• hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä

• käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja ohjata draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia eettisesti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla

• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää ja hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteet

• reflektoida pedagogis-taiteellista toimintaansa draamakasvatuksen asiantuntijana

• käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina toimintamuotoina erilaisissa kasvatuksellisissa, opetuksellisissa ja muissa hyvinvointia edistävissä konteksteissa

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot.

Lisätietoja

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.


Nämä opinnot voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)