ODKA2330 Draamakasvatuksen ja teatterin historia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Draamakasvatuksen historian päälinjoja

• Teatterin historian päälinjoja ja keskeisiä vaikuttajia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee draamakasvatuksen ja teatterin historian kehityslinjat ja tunnistaa niiden jatkumon

nykyteatterissa ja draamassa

• tietää ja osaa soveltaa 1900-luvun draamakasvatuksen ja teatterin keskeisten vaikuttajien teorioita

• käsittää draaman ja teatterin merkityksen yhteiskunnallisena vaikuttajana nykyajassa ja historian eri aikakausina

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Braanaas, N. 1999 (tai uudemmat painokset). Dramapedagogisk historie og teorie. Trondheim: Tapir.
  • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
  • Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit: Käytännön opas. Kemi: Nordbooks.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Seppälä, M.-O. & Tanskanen, K. (toim.) 2010. Suomen teatteri ja draama. Helsinki: Like.
  • Stanislavski, K. 2017. Näyttelijän roolityöskentely. Näyttelijäntyö 3. Helsinki: Aula & Co.
  • Wickham, G. 1995. Teatterihistoria. Helsinki: Painatuskeskus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Teatteriteoreetikot, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Draaman ja teatterin historia, verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus