ODKA2400 Tarinateatteri ja naamioteatteri (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Genretietoinen ja eettinen draaman soveltaminen ja ohjaaminen

• Soveltavan draaman genrejä

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKA2380 ja ODKA2390 ja ODKA2400 suoritettuaan opiskelija

• hallitsee soveltavan draaman dialogisen ohjaamisen

• ymmärtää draamakasvatuksen genrejen erilaiset tavoitteet, sovellusmahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa

• osaa soveltaa ja arvioida draamakasvatuksen genrejä draamaopetuksessaan

• hallitsee draamaopetuksen pedagogiset ja eettiset periaatteet teoriassa ja käytännössä

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Blatner, A. & Wiener, D. J. 2007. Interactive and improvisational drama. Varieties of applied theatre and performance. New York: iUniverse.
 • Boal, A. 1992. Games for actors and non-actors. London: Routledge
 • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
 • Chase, M. 2017. Mask: Making, Using and Performing. Gloucestershire: Hawthorn Press.
 • Hammond, N. 2015. Forum theatre for children: Enhancing social, emotional and creative development. London: Institute of Education Press.
 • Heikkinen, H. & Viirret T.-L. (toim.) 2003. Draaman teillä – tutkimus TIE-projektista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Jackson, T. 2013. Learning through theatre. The changing face of theatre in education. London: Routledge.
 • Mermikides, A. & Smart, J. 2010. (eds.). Devising in Process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rowe, N. 2007. Playing the Other. Dramatizing Personal Narratives in Playback Theatre. London: Jessica Kingsley.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.
 • Wilsher, T. 2007. The Mask Handbook. Abingdon: Routledge.
 • Wooster, R. 2016. Theatre in Education in Britain. London: Bloomsbury.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Naamioteatteri, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tarinateatteri, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus