ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.


Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa

• hallitsee aristoteelisen dramaturgian perusteet

• osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa

• osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.; ISBN: 978-952-222-501-6
  • Aaltonen, J. 2019. Käsikirjoittajan työkalut: Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki: SKS.
  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-952-495-562-1
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta