DKAPER Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Avainteksti

Draamakasvatuksen perusopinnoissa opit käyttämään draaman ja teatterin keinoja opetuksessa. Lisäksi kehität itseilmaisuasi ja vuorovaikutustaitojasi.

Kuvaus

• Draamakasvatuksen teoreettiset ja praktiset perusteet
• Draama taidemuotona: esittävä ja soveltava draama
• Draamakasvatuksen tutkimuskenttä
• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana


Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Lisätietoja

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.


Nämä opinnot voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)