Yhteisen opetuksen opintosuunnitelma

Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
0+ op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (15+ op)