YLIY011 Liikuntakurssi 2 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Henkilöstöpalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikuntakurssi koostuu 15 erilaisista lajikokeiluista ja terveyteen, hyvinvointiin ja kuntoiluun liittyvistä luennoista. Lajit vaihtelevat jonkun verran lukukausittain ja vuosittain. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee kokeilemaan sellaisia lajeja, joita on mahdollista harrastaa Jyväskylässä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti sekä sisä- että ulkoliikuntalajeihin, erilaisiin liikuntapaikkoihin sekä jyväskyläläisiin liikuntaseuroihin.

Suoritustavat

Kurssi muodostuu 15 suorituskerrasta ja jokainen suorituskerta kestää 1,5 tuntia (yksi kurssi= 22,5 tuntia). Opiskelija voi valita suorituskerrat oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan yliopistoliikunnan opintoihin liittyvän liikuntakurssin tarjonnasta. Tarjolla on n. 40 erilaista liikuntalajia kausittain. Lukukauden aikana voi suorittaa korkeintaan yhden YLIY liikuntakurssin. Kurssin suorittamiseen voi käyttää useamman lukuvuoden.

Sama liikuntamuoto voi olla suorituskertana korkeintaan kahdesti. Yhden tai kaksi suorituksista on oltava luento. Luentokerran voi korvata myös tekemällä opintopäiväkirjan (n. 2 sivua) niistä tunneista, joille on osallistunut.

Kurssia suorittaakseen opiskelija tarvitsee suorituskortin, johon hän merkitsee suorituskerran päivämäärän ja lajin. Ko. lajin ohjaaja kuittaa suorituksen yliopistoliikunnan leimalla. Täynnä oleva suorituskortti palautetaan yliopistoliikunnan toimistoon tarkastettavaksi ja suorituksen saamiseksi.

Arviointiperusteet

Suorituskortti, johon kerätään suorituskerrat (liikuntalajikokeilut ja luennot). Kortissa on oltava 15 suorituskertaa, joista ainakin yhden on oltava luento. Samaa liikuntalajia voi kokeilla kurssin aikana vain kahdesti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että

- osallistuja oppii tuntemaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja sekä tietää, missä lajia voi harrastaa ja minkälaisia välineitä lajiin tarvitaan
- osallistuja saa tietoa terveyteen, hyvinvointiin ja kuntoiluun liittyvistä asioista
- kurssi auttaa löytämään itselleen mielekkään ja mieluisan liikuntalajin
- liikkumalla ja tutustumalla muihin opiskelijoihin opiskelija opiskelukyky pysyy riittävän korkealla, jotta hän jaksaa suoriutua muista opinnoistaan

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi muodostuu 15 suorituskerrasta ja jokainen suorituskerta kestää 1,5 tuntia (yksi kurssi= 22,5 tuntia). Opiskelija voi valita suorituskerrat oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan yliopistoliikunnan opintoihin liittyvän liikuntakurssin tarjonnasta. Tarjolla on n. 40 erilaista liikuntalajia kausittain. Lukukauden aikana voi suorittaa korkeintaan yhden YLIY liikuntakurssin. Kurssin suorittamiseen voi käyttää useamman lukuvuoden. Sama liikuntamuoto voi olla suorituskertana korkeintaan kahdesti. Yhden tai kaksi suorituksista on oltava luento. Luentokerran voi korvata myös tekemällä opintopäiväkirjan (n. 2 sivua) niistä tunneista, joille on osallistunut. Kurssia suorittaakseen opiskelija tarvitsee suorituskortin, johon hän merkitsee suorituskerran päivämäärän ja lajin. Ko. lajin ohjaaja kuittaa suorituksen yliopistoliikunnan leimalla. Täynnä oleva suorituskortti palautetaan yliopistoliikunnan toimistoon tarkastettavaksi ja suorituksen saamiseksi.
Arviointiperusteet:
Suorituskortti, johon kerätään suorituskerrat (liikuntalajikokeilut ja luennot). Kortissa on oltava 15 suorituskertaa, joista ainakin yhden on oltava luento. Samaa liikuntalajia voi kokeilla kurssin aikana vain kahdesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus