LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoimen tiedon keskus, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoihin. Kurssilla opitaan muun muassa tekemään tiedonhankintasuunnitelma, joka on jatkossa helppokäyttöinen työkalu osana opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
– hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
– pystyy suunnitelmalliseen tiedonhakuun tutkimuksen edellyttämällä tavalla
– hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
– osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
– tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
– tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
– paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytöntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
– paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
– osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
– pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
– ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Lisätietoja

Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti opetusuunnitelmassa. Kurssi on mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta.

Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, mutta sopii suoritettavaksi myös myöhemmin (esim. muualta Jyväskylän yliopistoon maisteriohjelmiin saapuneille). Opintojakso on yleensä suoritettavissa sekä syksyisin että keväisin.

Esitietojen kuvaus

Ei edellytä esitietoja.

Oppimateriaalit

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan vuosittain.
Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan asianmukaisesti tehty tiedonhankintasuunnitelma.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi, JYU avoin (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus