JYUM010 Luottamustehtävät (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija toimii aktiivisesti yliopiston virallisessa hallintoelimessä (yliopistokollegio ja hallitus), tiedekuntaneuvostossa, koulutusneuvostossa, muutoksenhakulautakunnassa, ainejärjestön hallituksessa, ylioppilaskunnan luottamustehtävässä tai yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä. Saadakseen luottamustehtävissä toimimisesta opintopisteitä opiskelijan tulee raportoida toimintansa. Opintopisteiden määrittelyssä käytetään rehtorin päätöstä koskien opintopisteitä luottamustehtävistä yliopistolla (Rehtorin päätös 7.11.2013). Opintopisteitä voidaan myöntää kerralla tai useammassa osassa (4 x 2op).

Osaamistavoitteet

Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija:

· tuntee erilaisia kokous- ja neuvottelukäytäntöjä

· on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin

· on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan

· ymmärtää yliopiston, järjestön tai muun organisaation toimintaa ja päätöksentekoa

· ymmärtää neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen vaikuttamiseen tähtäävässä toiminnassa ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

· osaa toimia aktiivisesti, vuorovaikutteisesti, vastuullisesti ja rakentavasti erilaisia näkökulmia huomioiden

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelija toimittaa raportin toiminnastaan luottamustehtävissä. Raportin laatimis- ja palautusohjeet: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijan-ohjeet/opintojen-suunnittelu-ja-ohjaus/ohjeita-aiemmin-hankitun-osaamisen-hyvaksilukuun#toc-opintopisteet-yliopiston-luottamustoimista
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta