KAVKOK Kansainvälisten opintojen kokonaisuus (15–25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kansainvälisten opintojen kokonaisuus (International Studies) voidaan koostaa seuraavista osista:
- temaattisesti keskenään yhteensopivia kohdeyliopiston opintoja vähintään 15 op
- korkeintaan 10 op kokonaisuutta täydentäviä opintoja joko kohdeyliopistossa tai kotiyliopistossa (näistä sovittava erikseen), esim. kansainväliseen viestintään tai monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja tai kielikursseja (poislukien tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ja vaihdon aikana vieraalla kielellä opiskelusta myönnettävät opintopisteet)

Osaamistavoitteet

Kansainvälisten opintojen kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
- tunnistaa oman kulttuurinsa ja taustansa suhteessa vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen,
- tiedostaa ja tunnistaa kulttuurienvälisiä eroja ja niiden vaikutuksia omalla alallaan,
- osaa arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta,
- kykenee ilmiöiden tarkasteluun ja erilaisista näkökulmista kansainvälisesti, ja
- kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Rakenne

Valitse väh. 15 op
  • Tutkinnon osaamistavoitteita tukevia temaattisia opintoja

    Valitse väh. 15 op
    • Vapaasti valittava opintojakso
  • Kokonaisuutta täydentäviä opintoja kohde- tai kotiyliopistossa

    Valitse 0–10 op / 0 op
    • Vapaasti valittava opintojakso