JYUM006 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Valmentaminen pienryhmäohjaajan tehtäviin ja toimiminen pienryhmäohjaajana.

Osaamistavoitteet

Pienryhmäohjaajana toimittuaan opiskelija

· tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa tutorina

· tietää perusteet pienryhmäohjaajana toimimisesta ja osaa suunnitella tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena

· osaa ohjata uusia opiskelijoita hakemaan lisää tietoja oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja

· osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien opiskelijoiden kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen koulutuksiin, pienryhmäohjaus ja raportin kirjoittaminen. Raportti toimitetaan tiedekunnan tai laitoksen antaman ohjeen mukaisesti, ja siitä tulee käydä ilmi, miten opiskelija on osallistunut koulutuksiin ja miten hän on pienryhmäänsä ohjannut sekä mitä oppinut.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää pienryhmän ohjaajana toimimista, koulutusleiriin (2 pv) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (7 h) osallistumista sekä raportin laatimista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta