LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusta. Kurssilla tutustutaan tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja tuotetaan ohjatusti aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto on luotu, tallennettu ja järjestetty luotettavasti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimusaineistojen avaaminen tukee vastuullisen tieteen tavoitteita, mutta tutkijan on tunnistettava, milloin aineistoa ei voi avata, ja kyettävä perustelemaan tämä tutkimuseettisistä lähtökohdista käsin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

  • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
  • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
  • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
  • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
  • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
  • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
  • Kuinka suojattu aineistosi on?
  • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-hylätty.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus