Kirjallisuus

Kirjallisuuden opinnoista on hyötyä kulttuurin tuntemusta edellyttävissä tehtävissä

Opinnoissa tutkit kirjallisuutta taiteen lajina. Opit teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Opinnot avaavat näköalaasi länsimaisen ja suomalaisen kulttuurin tuntemukseen sekä antavat valmiuksia kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.


Osaamista työn tai harrastuksen tueksi

Kirjallisuuden opinnot soveltuvat sekä kirjallisuuden harrastajille että siitä ammatillisesti kiinnostuneille. Opinnoista on hyötyä kulttuurin tuntemusta edellyttävissä tehtävissä tai jos tähtäät kirjoittamisen ammattilaiseksi. Monet opiskelevat kirjallisuutta myös sen yleissivistävän merkityksen vuoksi.

Voit opiskella kirjallisuutta joustavasti ja vaihtoehtoisin suoritustavoin oman aikataulusi mukaan. Opinnot etenevät pääasiassa etäopiskellen - yksin tai yhdessä muiden kirjallisuutta opiskelevien kanssa. Lähiopintoja on tarjolla Jyväskylässä.


Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.