KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan erityisesti symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemistä taiteen ja kulttuurin teksteissä sekä kuvastoissa (kirjallisuudessa, taiteessa, musiikissa ja mediassa) sekä sitä, miten väkivaltaa ja väkivallan esityksiä sekä niiden kulttuurisia merkityksiä voidaan tutkia ja analysoida etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta: miten lukea, katsoa ja kuunnella sukupuolta, väkivaltaa ja niiden risteämistä?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee symbolisen väkivallan ja väkivallan kulttuuristen esitysten muotoja sekä ominaispiirteitä. Hän pystyy tutkimaan ja analysoimaan väkivallan kulttuurisia esityksiä etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.

Esitietojen kuvaus

Avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) opintojaksoa.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Oppimateriaalit:

Verkkoluennot (Moodle) ja niihin liittyvät tehtävät

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus