VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tutustutaan väkivaltaan liittyviin ilmiöihin, väkivaltatutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä teorioiden soveltamiseen.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan väkivaltaan liittyviin ilmiöihin sekä väkivaltatutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Opintojaksolla perehdytään väkivallan tutkimuksen teorioiden soveltamiseen väkivaltatutkimuksen käytännöissä ja väkivaltaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys väkivallasta ilmiönä ja tutkimuskohteena sekä ymmärrystä väkivaltatutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja teoriaperinteistä. Opiskelija kykenee analysoimaan väkivallan ilmenemismuotoja eri näkökulmista ja tuntee niitä koskevia tietolähteitä. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa opinnäytetöiden toteuttamisessa sekä työelämässä.

Esitietojen kuvaus

Koska väkivaltatutkimuksen opinnot ovat aineopintotasoisia, edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Niemi, J., Kainulainen, H. & Honkatukia, P. (toim.) (2017): Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino. ISBN 9789517685771 nidottu, ISBN 9789517686105 Verkko
  • Collins, Randall (2008): Violence. A Micro-sociological Theory. Princeton University Press. ISBN 9780691133133 sidottu, 978-0-691-14322-4 nidottu, ISBN 9781400831753 verkko
  • Kilby, Jane & Ray, Larry (2014) (eds.): Violence and Society. Toward a New Sociology. Wiley Blackwell. ISBN 9781118942017 nidottu
  • Lidman, Satu (2015): Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus. ISBN 9789524953696 nidottu, ISBN 9789524958608 verkko
  • Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Hirvonen, H., Eilola, J. (eds.) (2017): Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge. ISBN 9781315638393 verkko
  • Sammut Scerri, C., Vetere, A., Abela, A., Cooper, J. (2017) Intervening after violence. Therapy for couples and families. New York: Springer Verlag. ISBN 9783319577890 verkko

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontakti- ja/tai verkko-opetus, luentojen suorittaminen tenttimällä/luentopäiväkirjalla ja lisäksi muu kirjallinen/dokumentoitu työ.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu luentojen ja kirjallisuuden suorittamiseen sekä dokumentoituun työhön.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus