KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa sekä kirjallisuushistoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeistä yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa

 • pystyy soveltamaan oppimiaan analyysitaitoja lyriikan ja draaman tulkinnassa

 • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2013. (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)
ja seitsemän (7) kokoelmaa seuraavista:
 • Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)
 • Villon: Le Testament (Testamentti)
 • Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki
 • Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini)
 • Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima)
 • Rilke: Duineser Elegien
 • Apollinaire: Alcools
 • Neruda: Canto General (Andien mainingit)
 • Pound: Personae
 • Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass)
 • Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
 • Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land)
 • Plath: Ariel
 • Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima)
 • Ashberry: Flow Chart
ja viisi (5) näytelmää seuraavista:
 • Anonyymi: Everyman
 • Shakespeare: Hamlet
 • Molière: L'avare (Saituri)
 • Racine: Phèdre (Faidra)
 • Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
 • Schiller: Maria Stuart
 • Büchner: Woyzeck
 • Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti)
 • Strindberg: Fröken Julie
 • Tšehov: Tšaika (Lokki)
 • Shaw: Major Barbara
 • Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
 • Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo)
 • O'neill: Long Day's Journey into Night
 • Williams: Cat on a Hot Tin Roof
 • Miller: The Death of a Salesman
 • Brecht: Mutter Courage
 • Beckett: En attendant Godot
 • Ionesco: La Leçon (Oppitunti)
 • Kane: 4.48 Psychosis

Lisäksi luetaan seuraavat teokset niiltä osin, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:

 • Billeskov Jansen, F. J. et. al. (toim.): Kansojen kirjallisuus 1–12. Porvoo; Hki; Juva: WSOY 1979.
Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus