TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
  • tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
  • pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
  • ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.

Kirjallisuus

  • Korpua, Jyrki: Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain 2016.
  • Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Kajava, Mika: Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma. Helsinki: Avain 2013.
  • Kajava, Mika; Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Salmenkivi, Erja; Sarasti-Wilenius, Raija: Kulttuuri antiikin maailmassa. Helsinki: Teos 2009.
  • Piela, Ulla; Seppo Knuuttila; Pekka Laaksonen (toim.): Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakson kirjallisuuslistasta valitaan Korpua: Alussa oli sana sekä Piela et al: Kalevalan kulttuurihistoria.Lisäksi valitaan toinen seuraavista:Kivistö et al: Mitä jokaisen tulee tietää antiikista tai Kajava et al: Kulttuuri antiikin maailmassa. Teokset luetaan valikoiden, vastuuopettajan kanssa sopien.

Opetus