KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kirjallisuuden opetukseen eri koulutusasteilla. Jakson pääsisältöä ovat peruskoulun ja toisen asteen kirjallisuudenopetuksen taustat, tavoitteet, sisällöt ja käytännöt. Jaksolla on mahdollisuus erikoistua suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kirjallisuuspedagogiikkaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee peruskoulun ja lukion kirjallisuudenopetuksen historiallisen ja nykyisen aseman sekä merkityksen

  • pystyy soveltamaan kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulujen kirjallisuudenopetuksessa

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen erikoistuvat opiskelijat pystyvät soveltamaan osaamistaan suomea ei-äidinkielenään puhuvien kirjallisuuden opetukseen.

Kirjallisuus

  • Ahvenjärvi, Kaisa; Kirstinä, Leena: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Portfolio ja siihen liittyvät tehtävät.

Opetus

x

Verkkokurssi, Jyu avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus