KIRA1101 Kirjallisuudentutkimuksen teoriat ja menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjallisuustieteen teorioiden ja menetelmien historia ja nykypäivä. Keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat, erityisesti tutkimuksen nykysuuntaukset ja teoriat. Kirjallisuuden teorian suhde käytännön tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut kirjallisuudentutkimuksen teorioita, käsitteitä ja menetelmiä

  • ymmärtää teorian ja käytännön tutkimuksen yhteyttä

  • pystyy arvioimaan kirjallisuuden teorioiden ja menetelmien käyttökelpoisuutta

  • on harjaantunut soveltamaan niitä käytännön tutkimuksessa.

Kirjallisuus

  • Selden, Raman; Brooker, Peter; Widdowson, Peter: A reader's guide to contemporary literary theory. Routledge 2015.
  • Alanko-Kahiluoto, Outi; Käkelä-Puumala, Tiina: Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2008.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Arviointiperusteet:
Reaaliaikainen verkko-opetus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus

x

Reaaliaikainen verkko-opetus ja oppimistehtävä. JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus