KAOAIN Kauppaoikeuden aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kauppaoikeuden aineopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tietoa yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Esitietojen kuvaus

Muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tulee ennen aineopintojen suorittamista suorittaa Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Rakenne

Valitse 35 op / 68 op