ESPAIN Espanjan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Kuvaus Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.
Espanjan aineopintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ovat:


ESPA1011

ESPA1071

ESPA1021

ESPA1031

ESPA1051

ESPA1061

Valinnaisia opintojaksoja, joista suoritetaan vähintään 5 op ovat seuraavat: ESPA1041 ESPA1042 ESPA1081 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet- Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.- Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.- Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestävaihtelusta- Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan- Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavia pedagogisia näkökulmia ja valmiuksia.

Rakenne

Valitse kaikki (35–45 op)