ESPA1042 Espanjan kieli ja kulttuuri liike-elämässä ja matkailualalla (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin kirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Itsenäinen kirjallinen työ.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- on perehtynyt espanjan kieleen ja kulttuurin joko liike-elämän tai turismin alalla

- laajentanut sanavarastoaan

- vahvistanut espanjan kielen osaamistaan käytännönläheisessä sekä ammatillisessa kontekstissa 

Lisätietoja

ECHANGE STUDENTS: B1/B2 LEVEL IN SPANISH. 

Oppimateriaalit

PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696

GRAY, A., AND OTHERS. TEMAS DE TURISMO. ISBN: 978-8495986993

Kirjallisuus

  • PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696
  • PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvaile- maan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettä- västi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valais- ten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimer-kein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus