ESPA1071 Espanjankielinen kirjallisuus II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan 1800- ja 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimmistä suuntauksista.

Suoritustavat

Kirjatentti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset sekä tärkeimmät kirjailijat 1800- ja 1900-luvuilta. 

Lisätietoja

EXCHANGE STUDENTS: B2 LEVEL IN SPANISH. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784986


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus