ESPP1051 Espanjankielinen kirjallisuus I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuudesta keskiajalta 1700-luvulle.

Suoritustapa

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kirjatentti.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset sekä tärkeimmät kirjailijat keskiajalta 1700-luvulle. 

Oppimateriaalit

CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784979


Kirjallisuus

  • CABRALES, J.M. Y HERNÁNDEZ, G. LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA 1. ISBN: 9788497 784979

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus