ESPA1021 Espanjan suullisen taidon opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään espanjan suullisen taidon opettamista alkeis- ja keskitason oppijoille mm. seuraavista aiheista:

- opettamisen teoria

- suullisen kielitaidon opetus

- arviointi ja palautteenanto

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.   

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu

Moodlessa.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on kehittänyt suullista taitoaan espanjan kielessä

- osaa soveltaa Eurooppalaista viitekehystä espanjan suullisen taidon opettamisessa

- osaa hyödyntää espanjan suullisen kielitaidon opettamisen pedagogisia käytänteitä opetus-

työssä 

Lisätietoja

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu Moodlessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus